HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2023-2024

           Ứng dụng Khoa học & Công nghệ (KHCN) vào công tác quản lý, giảng dạy; thúc đẩy phong trào nghiên cứu KHCN; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động KHCN của viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện theo mục tiêu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp và sự phát triển của địa phương. Trường tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm KHCN. Đây là cơ hội để các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng và được xem xét đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí, quy định về hoạt động KHCN đã được ban hành.

           Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 492/QĐ-CĐBT ngày 27/5/2024, Hội đồng đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đối với 14 sản phẩm KHCN cấp cơ sở từ ngày 05/6 đến 10/6/2024, gồm 06 đề tài nghiên cứu khoa học; 08 sáng kiến, giải pháp. Đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng góp ý một cách phù hợp để nhóm tác giả/tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá các sản phẩm KHCN với 02 loại A và 12 loại B. Bên cạnh đó, các nhà giáo đã tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học khác như: viết báo (15 bài đã đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước) và 01 sách tham khảo, 01 sách giáo khoa địa phương. Đến nay, tổng số sản phẩm khoa học công nghệ của Trường là 31/20 (đạt 155% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 17/01/2024).

          Những sản phẩm khoa học và công nghệ được Hội đồng nghiệm thu đều thể hiện được tính mới và có mục tiêu rõ ràng, hướng tới việc cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác dạy và học cũng như các hoạt động chuyên môn khác tại Trường, góp phần làm phong phú kho lưu trữ dữ liệu về nghiên cứu khoa học của Trường./.

 

Hình 1: Th.S Nguyễn Hữu Ích_Phó Hiệu trường lắng nghe phần trình bày của tác giả Đoàn Phan Thái_Giảng viên Khoa KHCB&BMC tại Hội đồng.
Hình 2: Th.S Trương Văn Chính_Phó Hiệu trưởng nhà trường lắng nghe phần trình bày của tác giả Nguyễn Thái Hùng_Trung tâm Liên kết Đào tạo - Bồi dưỡng.

 

Hình 3: TS. Đỗ Huy Sơn_Hiệu trưởng nhà trường chủ trì phiên họp Hội đồng.

 

Hình 4: Th.S Trần Thị Kim Chung_Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với Hội đồng về đề tài của nhóm nghiên cứu ngày 10/6.

 

Tin: Phòng NCKH & HTQT