Danh mục sản phẩm NCKH

1. Trong trường

Stt

Mã số

Tên sản phẩm nghiên cứu khoa học (đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp, tài liệu, giáo trình,…)

Tên chủ nhiệm/tác giả

1

2223S01

Thiết kế sơ đồ tư duy “Mind map” trong dạy từ vựng tiếng anh trình độ Trung cấp

Trần Văn Tỵ

2

2223S04

Thiết kế Powerpoint từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh trình độ Trung cấp theo hình thức Infographic

Lê Phan Nguyên Sinh

3

2223S07

Mô hình set up bàn ăn theo kiểu Âu

Nguyễn Thị Hạnh

4

2223G01

Biên soạn tài liệu học tập môn xác suất thống kê trình độ Cao đẳng (Chuyên ngành kế toán)

Đoàn Thị Hương Giang

5

2223N01

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của viên chức, NLĐ đối với tổ chức - Trường hợp nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Bình Thuận

Đoàn Khắc Vương

Trần Thị Kim Chung

6

2223S02

Thiết kế bộ “Trò chơi ô chữ điện tử” áp dụng giảng dạy phần dẫn nhập hoặc củng cố kiến thức - Mô đun An toàn và bảo mật mạng máy tính - Nghề Quản trị mạng máy tính - Trình độ trung cấp

Nguyễn Vũ Giang Hà

7

2223S03

Thiết kế sơ đồ tư duy kiến thức Đại số Toán - Phần 1, nhóm 1

Nguyễn Thị Thanh Thiện

8

2223N04

Khảo sát sự kỳ vọng của sinh viên năm nhất về Trường Cao đẳng Bình Thuận

Trần Thị Loan Phương

9

2223N05

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực trong giờ học của sinh viên trường Cao đẳng Bình Thuận

Nguyễn Thị Kim Hồng

10

2223G011

Giáo trình Đại cương Pháp luật Việt Nam, dành cho trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non (lưu hành nội bộ)

Phan Thị Thanh Trường

11

2223G012

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, dành cho trình độ Cao đẳng, ngành Tin học ứng dụng (lưu hành nội bộ)

Huỳnh Triệu Vỹ

12

2223N09

Khảo sát sự hài lòng của học sinh - sinh viên Khoa Y - Dược Trường Cao đẳng Bình Thuận đối với việc thi trắc nghiệm trên máy tính bằng phần mềm CCS Train.

Nguyễn Tấn Tự

13

2223N06

Kiến thức, thái độ của phụ huynh có con dưới 18 tuổi về tiêm Vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em tại Thành Phố Phan Thiết năm 2022 -2023

Nguyễn Văn Năm

14

2223N07

Đánh giá chất lượng dược liệu Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) tại Bình Thuận theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam

Vũ Việt Bách

15

2223N08

Xây dựng hệ thống dịch máy Việt - Chăm

Lê Hữu Chính

16

2223G08

Biên soạn tài liệu học tập MĐ Máy điện

Phạm Trường Biển

17

2223G09

Biên soạn tài liệu học tập MH Năng lượng tái tạo

Nguyễn Khánh An

18

2223G02

Biên soạn tài liệu học tập môn học Đo lường điện

Bá Trung Luân

19

2223G013

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Thực tập máy điện (lưu hành nội bộ)

Nguyễn Hải Hồ

20

2223S05

Cải tiến lắp đặt chạc bánh răng đầu phân độ vạn năng lên máy phay để gia công bánh răng nghiêng

Nguyễn Hữu Ích

21

2223G06

Biên soạn tài liệu học tập MĐ Kỹ thuật Hàn cắt khí cơ bản

Bùi Văn Chiến

22

2223G04

Biên soạn tài liệu học tập MH Thực hành Hàn cơ bản

Bùi Lê Cường Quốc

23

2223G05

Biên soạn tài liệu học tập MĐ Kỹ thuật phay bào mặt phẳng, mặt bậc

Trần Ngọc Minh

24

2223S06

Quản lý thiết bị, mô hình bằng mã QR

Trần Minh Tuấn

25

2223M01

Mô hình tủ lạnh đá viên mini

Ngô Mai Huân

26

2223G07

Biên soạn tài liệu học tập MĐ Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Nguyễn Huy Vũ

 

2. Ngoài trường

Stt

Tên sản phẩm nghiên cứu khoa học (bài báo/ tham luận hội thảo/ tài liệu/ giáo trình/ sách)

Tên chủ nhiệm/ tác giả

Mã số DOI/ ISSN/ ISSB

Tạp chí/ Nhà xuất bản/ Kỷ yếu hội thảo

01

Dynamics and Motion Control of a Pineapple Harvesting Robotic System

Bùi Lê Cường Quốc

DOI: 10.1109

2022 6th International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS) - China University of Geosciences (Wuhan)

02

A Design of Similar High-gain and Dual-band Frequency/Polarization Reconfigurable Antenna for ISM Band Applications

Nguyễn Thị Thanh Kiều

ISSN  1859_378X

REV Journal on Electronics and Communications

03

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận

Đặng Ngọc Hùng

ISBN    978-604-0-37026-6

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

04

Some Strategies to Teach General English Vocabulary to Intermediate Students. A Case Study at Binhthuan College

Nguyễn Thị Dung

ISSN: 2581-7922

International Journal of Arts and Social Science (IJASS)