Address
Văn phòng làm việc: Phòng C23 – Trường Cao đẳng Bình Thuận, số 5 đường Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

(Office: Room C23 – Binh Thuan College, No. 5 Ton That Bach Street, Phu Tai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.)

Số điện thoại (Phone number): …
Email: Địa chỉ email (Email address): phongnckhhtqt@tcdbt.edu.vn