WEBINAR ON FOREIGN AFFAIRS, INTERNATIONAL TREATIES AND INTERNATIONAL AGREEEMENTS IN 2023

On the morning of December 5th, 2023, Department of International Law and Treaties (abbreviated as DILT) belonging to the Ministry of Foreign Affairs (abbreviated as MOFA) of Vietnam chaired a webinar on Foreign Affairs and International Treaties (abbreviated as IT) and International Agreements (abbreviated as IA) of the year 2023. The webinar was connected to more than 100 online meeting points with the participation of officials and leaders from MOFA’s offices, international collaboration departments and committees of international collaboration from ministries and central branches, foreign affairs agencies, provincial departments and people’s committees and external relation units across the country. Attending the meeting point at Binh Thuan College (abbreviated as BTC) was M.A. Tran Thi Kim Chung – Vice-Principal, Scientific Research and International Collaboration Department with several BTC’s lecturers.

Following the opening address of Mr. Nguyen Minh Vu – MOFA’s Assistant Minister were presentations of representatives from Ministry of Public Security, Da Nang Department of Foreign Affairs and Department of External Relations Policy belonging to MOFA. The presentations mainly reported and informed about implementing and signing IT and IA of Vietnam in general and those of Da Nang in particular in 2023 as well as update on Vietnam’s foreign affairs in the current regional and international situation.

The agenda was continued by sharing from Mr. Nguyen Le Ngoc – Deputy Director General of DILT about key contents relating to IT and IA in order to help agencies and units implementing international collaboration activities to understand relevant processes and documents when signing IT and IA with foreign-related agencies and organizations.

Photo 1: Mr. Nguyen Le Ngoc_ Deputy Director General of DILT belonging to MOFA (sitting in the middle) chaired the conference

Photo 2: Binh Thuan College staff attended the webinar at the meeting room (Campus 1)

Closing the agenda were discussion and exchange between delegates and reporters to solve problems encountered while carrying out duties of external relations. The webinar provided delegates with useful information helping them have an overview of multi-dimensional external relation activities with diversified partners in the field of international cooperation in Viet Nam as well as an update of necessary knowledge serving for their work in the upcoming time. 

Source: Scientific Research and International Collaboration Dept.

 

HỘI NGHỊ THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH ĐỐI NGOẠI VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THOẢ THUẬN QUỐC TẾ NĂM 2023

Sáng ngày 05/12/2023, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (gọi tắt là Vụ LPQT) thuộc Bộ ngoại giao Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác Điều ước quốc tế (ĐUQT), Thoả thuận quốc tế (TTQT) năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến với hơn 100 điểm cầu với sự tham dự của các cán bộ và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Ban, Vụ, Cục về hợp tác quốc tế của các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại vụ, các Sở, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan đến công tác đối ngoại trên cả nước. Tham dự điểm cầu tại Trường Cao đẳng Bình Thuận có ThS. Trần Thị Kim Chung_Phó Hiệu trường nhà trường, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế cùng một số giảng viên của Trường.

Sau phần phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Minh Vũ_Trợ lý Bộ trưởng Bộ ngoại giao là các tham luận của đại diện Bộ công an, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Vụ Chính sách đối ngoại thuộc Bộ ngoại giao. Nội dung các tham luận tập trung báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện, ký kết các ĐUQT và TTQT của Việt Nam nói chung và tại Đà Nẵng nói riêng trong năm 2023 đồng thời cập nhật về công tác đối ngoại của Việt Nam trong tình hình thế giới và khu vực hiện nay. 

Tiếp nối chương trình Hội nghị, ông Nguyễn Lê Ngọc_Phó Vụ trưởng Vụ LQPT đã chia sẻ một số nội dung quan trọng về công tác ĐUQT và TTQT nhằm giúp các cơ quan, đơn vị đang thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế nắm rõ các quy trình, hồ sơ liên quan khi ký kết ĐUQT, TTQT với các cơ quan, tổ chức có yếu tố nước ngoài. 

Kết thúc chương trình là phần trao đổi giữa các đại biểu tham dự với các báo cáo viên nhằm giải đáp các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại tại đơn vị. Hội nghị đã cung cấp cho các đại biểu nguồn thông tin hữu ích, giúp người tham dự có cái nhìn tổng quan về hoạt động đối ngoại đa chiều, đa dạng hoá đối tác và lĩnh vực hợp tác quốc tế của Việt Nam đồng thời cập nhật những kiến thức quan trọng phục vụ cho quá trình công tác tại đơn vị trong thời gian tới./.

Tin: Phòng NCKH&HTQT