ORGANIZING THE EVENT “WEEK OF STUDYING ABROAD, WORKING IN GERMANY WITH HDEU” AT BINH THUAN COLLEGE.

From March 6 to March 8, 2023, Binh Thuan College collaborated with Hallo Deutschland Joint Stock Company (HDEU) to organize a series of admission consulting activities at campuses 1, 2 and 3 of the college, focusing on directly meeting and consulting for students majored in healthcare, engineering and tourism. During the counseling sessions, Mr. Tran Nhat Tuan and Mr. Vo Thanh Son – HDEU’s Deputy Director of Admissions shared practical information about the 3+1 study-abroad program titled “Studying at Binh Thuan College, working in Germany” with lecturers’ enthusiastic support and students’ positive interaction of the college.

In addition to the in-class counseling program, consulting activities at the booths located at campuses 1 and 3 during the event with the slogan “Studying in Vietnam, working in Germany” also drew a lot of students’ attention. At the booths, the students were consulted more specifically about benefits of the 3+1 program so that they could have a better understanding of careers which they are interested in and orient their future careers. Along with the consulting activities are photo taking for   check-in to get a free gift and sweepstake with lovely gifts from HDEU.

The event “Week of studying abroad, working in Germany” has come  to an end but created opportunities of choosing future careers for students of Binh Thuan College in the upcoming time.

Photos of the event " Week of studing abroad, working in Germany with HDEU" at Binh Thuan College:

                                                                                                               

                       

         

               Source: Scientific Research and International Collaboration Dept.

 

Tổ chức sự kiện “Tuần lễ du học, làm việc tại Đức cùng HDEU”

tại Trường Cao đẳng Bình Thuận

Từ ngày 6/3 đến ngày 8/3/2024, Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần Hallo Deutschland (HDEU) tổ chức chuỗi các hoạt động tư vấn tuyển sinh tại các cơ sở 1, 2, và 3 của Trường, trọng tâm là hoạt động gặp gỡ, tư vấn trực tiếp cho sinh viên khối ngành chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật và du lịch.  Trong các buổi tư vấn, ông Trần Nhất Tuấn và ông Võ Thanh Sơn – Phó giám đốc tuyển sinh Công ty HDEU đã chia sẻ những thông tin thiết thực về chương trình tư vấn du học hệ 3+1“Học tại Cao đẳng Bình Thuận, làm việc tại CHLB Đức” với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên và sự tương tác tích cực từ các sinh viên.

Bên cạnh chương trình tư vấn du học tại lớp, hoạt động tư vấn tại chỗ ở các gian hàng đặt tại cơ sở 1 và 3 của Trường xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện với phương châm “Học tại Việt Nam, làm việc tại Đức” cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn sinh viên. Tại các gian hàng, sinh viên được tư vấn cụ thể hơn về lợi ích của chương trình du học hệ 3+1 nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về những ngành nghề đang quan tâm và có sự định hướng về nghề nghiệp sắp tới của bản thân. Song song với hoạt động tư vấn là chương trình chụp hình check-in nhận quà và bóc thăm trúng thưởng dành cho sinh viên với những phần quà xinh xắn của Công ty HDEU.

Tuần lễ tư vấn du học tuy đã khép lại nhưng lại mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận có thêm sự lựa chọn cho con đường nghề nghiệp tương lai của các bạn trong thời gian tới.

 

Tin: Phòng NCKH & HTQT