Oversea study and internship program in Germany in 2024

Program packages of oversea study and internship in Germany for students of Binh Thuan College from Hallo Deutschland Joint Stock Company (hereinafter referred to as HDEU) as listed below:

1. Preferential package for medical college students

2. Preferential package for vocational college students


Source: International Collaboration and Scientific Research Dept.

 

Các gói chương trình du học, tu nghiệp tại CHLB Đức dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Bình Thuận của Công ty Cổ phần Hallo Detschland (HDEU)

 

1. Gói ưu đãi dành cho sinh viên nhóm cao đẳng y tế

2. Gói ưu đãi dành cho sinh viên nhóm cao đẳng nghề 

Tin: Phòng NCKH&HTQT